Sušení dřeva

Důležité je, aby vlhkost dřeva byla v rovnováze s vlhkostí prostředí, ve kterém se bude výrobek využívat. Jinak by mohlo dojít k rozměrovým a tvarovým změnám, které mohou být příčinou netěsnosti spojů nebo znehodnocení povrchové úpravy. RVD) je vlhkost, která odpovídá dané teplotě a vlhkosti okolního vzduchu.

S ohledem na velmi vysoký podíl vody v dřevní hmotě živých stromů (jádro až , běl až 2 ) a s ohledem na značné tvarové změny dřeva při vysychání je v naprosté většině případů nutné dřevo před zpracováním sušit. Sušení dřeva je značně sofistikovanou disciplínou, která v různých modifikacích .

Vlhkost ovlivňuje všechny fyzikální i mechanické vlastnosti dřeva a dělá ze dřeva materiál, jehož vlastnosti se procesem sušení mění. Dřevo se tak může zkroutit nebo popraskat, což jej může značně znehodnotit. Pokud ho správně nevysušíme, nejen, že ho nemůžeme opracovat a nalakovat, ale také se nám zkroutí a změní tvar. Při neodebrání řeziva po ukončení lhůty jednoho měsíce od oznámení o vysušení, toto řezivo propadá oproti nákladům za vysušení ve . Jak správně dřevo vysušit?

Pro výrobu čehokoliv dřevěného doma je dobré mít dřevo vyschlé, protože suché dřevo se nekroutí, nepraská, a hlavně drží stále stejné vlastnosti. Pokud kácíte nějaký strom s tím, že z něj potom bude stavební dříví, je dobré to provádět v období takzvaného klidu mízy. Pro jeho žádoucí aplikaci je však nutné , aby bylo správně vysušené.

Dřevo je materiál s všestranným využitím. Přirozenou vlastností dřeva je navlhavost, tedy schopnost měnit svoji vlhkost podle okolního prostředí. Výpočet doby umělého sušení). LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA. Chceme-li dřevem topit nejen ekologicky, ale i ekonomicky, je zapotřebí, aby bylo dobře proschlé.

Vlhké dřevo nedělá dobře ani našemu kotli, ani naší peněžence. Vyjmenuje sort imenty pilařské výroby a stručně je popíše. Vysvětlí proces přirozeného a umělého sušení řeziva. Objasní proces pořezu pilařské suroviny.

Zdravím všechny dřevaře. Chtěl bych vás poprosit o radu jak nejlépe usušit ořechové fošny v domácích podmínkách. Nechat ho s kůrou nebo ji odstranit atd. Nechci aby mi fošny moc popraskali nebo aby je navštívili nějací broučci a podobná havěť. Karčí Bříza je dřevo které v přírodě nejrychleji podléhá zkáze.

Odkornit,uložit pod stříšku na průvan a brzo zpracovat. Samozřejmě se vlivem schnutí vytvoří určité praskliny,omezení je možné-natřít čela špalků latexovou barvou.

Asi tak, at se dílo daří. Sušení provádíme v komorových sušárnách značky KATRES. Sušící režim je řízen automaticky pomocí počítače, který vyhodnocuje okamžitou vlhkost dřeva v sušárně pomocí zavedených snímacích sond. Každé dřevo vám praskne, protože se z něj odpařuje voda.

Tak že, daný špalek rozříznout v podélné ose. Obě půlky si dejte před sebe a řetězovou pilou výřízněte nůltý ročník. V podstatě vám vznikne takové tlusté poloviční mezikruží.

Potom již postupujte dle již napsaných rad. Podle mých zkušeností schnutí . Sušárna či sušírna je specializovaný průmyslový provoz, stavba, místnost nebo jiné konkrétní místo, kde se provádí sušení nebo vysoušení různých materiálů. Tento venkovní vzduch se smíchá s vlhkým teplým vzduchem v sušárně, zahřívá se, klesá jeho relativní vlhkost a je připraven přijmout páru odpařenou ze dřeva.

Sušení je několikadenní proces pozvolného vystavování dřevěného materiálu vyšším teplotám, při kterých dochází k uvolňování vlhkosti a jejímu odčerpání mimo prostor, aby nedocházelo opět k absorbování do řeziva. Sušení dřevěného materiálu má za následek snížení hmotnosti, snížení vlhkosti a likvidaci .