Indukční deska electrolux návod

Poznámky k ochraně životního prostředí. Zkosené hrany pro snadnou údržbu. Získejte na tento produkt navíc slevu. Varná deska se skrytým potenciálem pro vaření ve velkém, vždy dokonale čistá – díky indukční.

Celý popis a technické parametry.

Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Zablokování ovládacího panelu před dětmi. S indukční varnou deskou Infinite dosáhnete maximální volnosti.

Ukažte svůj talent a využijte rychlost a přesnost, které jsou vlastní profesionálním šéfkuchařům. Jedna z užitečných funkcí je Hob2Hood. Všeobecné informace a rady.

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux.

Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐ sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho.

U indukčních varných zón vytváří silné elektro‐. Elektrické kabely nesmí být zamotané. Rady k ochraně spotřebiče před poškozením.

Jestliže na sklokeramickou desku spadne nádobí nebo jiný předmět, může se povrch poškodit. Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným dnem mohou při po-. Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Na druhé straně potom může být postaven jenom nábytkový element stejné výšky jako je přístroj. Ochrana před nebezpečím požáru. INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ .