Vliv hliníku na lidský organismus

Přítomnost hliníku v mozku by měla být varovným signálem, který nás upozorňuje na potenciální nebezpečí aluminiového věku,“ zdůraznil Exley podle listu Daily Telegraph a poukázal na to, kde všude přichází lidský organismus do kontaktu s hliníkem, není to skutečně jen při olizování víček od jogurtu. Biologický poločas rozpadu hliníku v lidském organismu se odhaduje na let. Vylučování hliníku z těla zajišťují především ledviny (asi z celkového množství). Vysoký obsah hliníku v lidském organismu má negativní vliv , zejména na stavbu kostí a souvisí také s pamětí, což ostatně napovídá čínský pentagram. Na nový podnět, který může spouštět Alzheimerovu chorobu, přišli angličtí vědci.

Nemoc podle nich může urychlit hromadění hliníku v lidských tělech.

Mezi vědci jsou zástanci i odpůrci hliníku ve vakcínách. První tvrdí, že množství hliníku není tak velké, aby mohlo nepříznivě ovlivnit organismus , odpůrci uvádí výsledky studií, kde se uvádí neblahý vliv hliníku na imunitní reakce po očkování. Problém je v tom, že prakticky všechny pokusy a zkoumání . Nebyla prokázána souvislost se zvýšeným výskytem nádorů dýchacího ústrojí ani vliv na rozvoj chronické obstrukční choroby plicní. U Alzheimerovy choroby existuje i jiné vysvětlení hromadění hliníku v mozkové tkáni – předpokládá se sekundární ukládání Al do degenerovaných neuronů.

Při podezření na intoxikace hliníkem nebo jako prevenci před očkováním i po něm doporučují odborníci na problematiku hliníku pít minerálky s. New Delhi podávali kurkumin laboratorním potkanům, u kterých studovali vliv dlouhodobě podávaného hliníku ve vodě po dobu 6 . Na základě tohoto zjištění se začalo s uskutečňováním výzkumů reflektujících negativní vliv hliníku obsaženého v čaji na lidský organismus.

Těmto šetřením a jejich závěrům se budeme věnovat níže v článku. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již let. Zatímco oficiální medicína a zdravotnická osvěta deklarují, že výsledky epidemiologických studií přesvědčivě dokumen- tují účinnost solí fluoru při snižování kazivosti zubů (1), v poslední době můžeme sledovat na stránkách odborných zahraničních časopisů. Jaký bude mít vliv požití cholinu v potravním doplňku na resorpci Al ze zažívacího traktu ? Hliník – Aluminium – Al. Tento článek přináší přehled o potenciálních neurotoxických účincích nadměrného příjmu fluoridů a upozornění na to, že takový stav může způsobit.

VLIV NADMĚRNÉHO PŘÍJMU FLUORIDU. Synergistické působení fluoridu a hliníku je považováno za příčinu encefalopatie a demence u pacientů při chronické hemodialýze. Zjistil, že ionty hliníku napadají žábry ryb a narušují jejich funkci.

To bylo podnětem k tomu, aby započal zkoumat vliv hliníku na lidský organismu. Ale výzkumy hliníku byly zastavené, proto víme velmi málo o působení hliníku na lidský organismus. Výzkumy jsou znemožněny hlavně nepřímo, pro masívní . Od té doby bylo na celém světě provedeno množství pokusů s cílem prokázat alergenní vliv hliníku na lidský organismus a žádný z výsledků tuto hypotézu nepotvrdil. Dvacet let se ovšem stále opisuje tatáž chyba (respektive výsledek jediného procesu v praktické medicíně), často zcela záměrně, například . Začal bych tím, že lidský organismus na úrovni svých fyziologických procesů není žádný hlupák. Pokud jej něco neohrožuje, poté především neudělá dvě věci: Nebude příliš plýtvat svou energií na to, aby se vysoce účinně postavil něčemu, co mu nic nedělá.

Na základě výsledků mnoha rozsáhlých laboratorních i epidemiologických studií uvádíme v našem článku nový pohled na toxicitu iontů fluoru a hliníku a upozorňujeme na možné patofyziologické důsledky jejich dlouhodobého působení.

Pro náš organismus se těžké kovy stávají nebezpečnými ve chvíli, kdy je v těle kyselé pH a nedostatek biologicky dostupných zásaditých minerálů. Mají vliv na pH vnitřního prostředí organismu, činí ho kyselejším. Tyto kovy bychom naopak měli organismus cíleně dodávat. Může se jednat o hliník jako kov, např. Potraviny jsou nejvýznamnějším zdrojem hliníku pro lidské tělo.

Není však jasné, jaký přesný vliv má hliník právě na tuto chorobu. Současné poţadavky na jakost pitné vody v ČR uvádějí pro koncentraci hliníku mezní hodnotu mg. Neradi vám kazíme chuť, ale možná byste měli napřed vědět, že se hliník z alobalu jednoduše přenáší na jídlo.

A může mít vliv na Alzheimera, kosti, ledviny i růst mozkových buněk.