Ochrana spotřebitele kontakt

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace z. Západočeské sdružení obrany spotřebitelů. Prohlášení o přístupnosti . Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy si v oblasti ochrany spotřebitele klade za hlavní cíl především plnění Priorit spotřebitelské politiky. Za prioritní okruhy jsou považovány zejména: bezpečnost výrobků a služeb, ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů, zajištění dozoru nad trhem, posílení .

Odeslat článek e-mailem Tisk článku. Důležité odkazy na portály věnující se spotřebitelům, rady a pomoc při nákupu zboží nebo poskytnutí služby, návody k řešení spotřebitelských sporů. Připomínkují zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňujeme na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů.

Užitečné rady pro spotřebitele jsou rovněž k dispozici v rubrice Spotřebitelský průvodce. V případě, že máte jiný důvod kontaktovat ČOI, je možné využít e- podatelnu. Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon ? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte? Naši odborní poradci vám odpoví na jakékoli dotazy z oblasti ochrany spotřebitele každý všední den mezi 9.

Přečtěte si podmínky spotřebitelského poradenství. Součástí těchto stránek jsou i důležité odkazy na další subjekty státní správy ( především Českou obchodní inspekci) a další organizace, které se problematikou ochrany spotřebitele také zabývají a na svých stránkách zveřejňují informace, které s problematikou ochrany spotřebitele služeb elektronických . Podpis smlouvy ( např. o spotřebitelském úvěru), která obsahuje rozhodčí doložku: Vyslovit neplatnost rozhodčí doložky, která zbavuje spotřebitele možnosti obrátit se v případě sporu . POŠTOVNÍ ADRESY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TELEFONNÍ KONTAKY. Ochrana spotřebitele – Jihlava Energetický regulační úřad.

Citované ustanovení dále vyjmenovává typické případy klamavého jednání: uvádění nepravdivých, nedoložených, . Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. SČS se aktivně účastní konzultací k nové podobě zákona o ochraně spotřebitele. Obecní živnostenský úřa 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo konzultace k avizované revizi spotřebitelského práva, která má vyústit až do podoby věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele.

SČS považuje téma za zásadní, a nejen na konzultacích, . V členských státech Evropské unie žije přes půl miliardy potenciálních spotřebitelů. K evropskému HDP přispívají zhruba. Kvůli tomu existují na půdě Evropské unie také opatření na ochranu jejich zájmů. Politika ochrany spotřebitele má úzký vztah s dalšími politikami – s politikou veřejného zdraví, politikou .